Veranderen, waar let je dan op?

Veranderen klinkt zo simpel, maar is het dat wel? Inmiddels met mijn ruim 30 jaar werkervaring weet ik dat wanneer het op veranderen aankomt, er ook gedoe is. Of medewerkers schieten in de weerstand, of vanuit de top wordt aangegeven dat er veranderd moet worden, maar er gebeurt niets. Hoe zit dat dan? Wat ik in ieder geval de afgelopen jaren heb geleerd, is dat veranderen niet zo maar gebeurt.

Om te veranderen is een aantal ingrediënten nodig. Ten eerste dient er urgentie en noodzaak te zijn. Van de werkvloer tot aan de top: iedereen moet ervan doordrongen zijn dat verandering nodig is, dat het een must is. Als dit tot iedereen is doorgedrongen, dient er een goed plan te komen, het liefst op basis van onderzoek. Waar staan we nu, waar willen we heen. En die weg daarnaar toe, dient afgestemd te worden met je medewerkers, of in elk geval, met een aantal medewerkers. Wanneer je medewerkers laat participeren, is het draagvlak tot veranderen groter. Als dit duidelijk is, dan is het daarna zaak om te blijven communiceren. En betrek daar ook medewerkers bij waarvan in eerste instantie de verwachting is dat de verandering op hen niet zo’n impact zal hebben. Ook al is de verandering minimaal: behandel iedereen gelijk.

Open en transparantie communicatie, laten participeren, noodzaak en urgentie duidelijk, de stip helder krijgen. Als je deze paar ingrediënten in ieder geval toevoegt, zal de verandering een grotere kans van slagen hebben.

Meer willen weten hierover of sta je voor een veranderproces? Ik hoor het graag!

Inspiratie

InspiratieAfgelopen twee dagen heeft mij weer zo enthousiast gemaakt door een aantal inspirerende lezingen die ik heb mogen volgen.

Ten eerste de jubileumviering van Hofmeier. Als keynote speaker was Ben Tiggelaar uitgenodigd. En zijn ruim een uur durende interactieve lezing ging over relaties. Privé, op het werk, etc. In een notendop geef ik hieronder weer wat belangrijk is voor het verstevigen van een relatie:

  • Contact
  • Samenwerking
  • Vertrouwen
  • Sympathie
  • Resultaat

Gebleken is, is dat contact afneemt wanneer je meer dan 30 meter bij elkaar vandaan zit. Het maakt niet uit of je 30 meter, 3 kilometer of 300 kilometer van elkaar af zit. Dit betekent ook dat een samenwerking met meer dan 30 meter afstand leidt tot een langzame start van een project, leidt tot het minder gunnen naar elkaar toe en er wordt zelfs meer gesjoemeld. Betekent wellicht dus dat face to face contact leidt tot een beter, in ieder geval sneller, resultaat.

Wat ook gebleken is, is dat je als mens “slechts” 150 relaties kunt onderhouden. Hiervan zie je er gemiddeld drie wekelijks, tien maandelijks en dertig tot 100 jaarlijks. Hoe zit dat dan met die mega grote bedrijven? Wie kent elkaar daar nou echt? En wat zegt dat over het resultaat? Zou het efficiënter en effectiever kunnen wanneer je een organisatie opknipt in delen die bestaan uit maximaal 150 medewerkers? Interessante materie.

Nog een belangrijke voor een relatie. Hoe luister jij eigenlijk naar de ander? Twee vormen die ik gisteren heb gehoord; autobiografisch en empathisch luisteren. De eerst gaat voornamelijk over oordelen, onderzoeken, adviseren en interpreteren. Herken je dat? Iemand komt naar je toe, kaart iets aan, bijvoorbeeld een vergadering die niet zo lekker liep en jij ziet direct in je hoofd een soortgelijke situatie die jij hebt meegemaakt. Natuurlijk geef je aan wat de ander hiermee kan doen; je geeft advies. Met andere woorden; je neemt het gesprek over.

De tweede manier, empathisch luisteren, gaat veel meer over nazeggen, herformuleren, gevoel herkennen en combineren. Met andere woorden; de ander voelt dat hij of zij even het verhaal kwijt kan. En eigenlijk hoef je soms helemaal niets te zeggen. Gewoon laten uitpraten en af en toe even knikken om te laten zien dat je nog luistert…. Dat laatste is een leuke en zeker de moeite waard om eens uit te proberen… J

En vandaag was ik op eHRM. Hier diverse lezingen gevolgd, maar één sprong er wat mij betreft met kop en schouders boven uit. De filosofie van Hutten. Ook Hutten ziet dat de wereld verandert en dat organisaties dienen mee te veranderen. Het traditionele harkje komt te verdwijnen. Het nieuwe organogram ziet er veel meer uit als een raster met stipjes. En deze stipjes zijn met elkaar verbonden. En ieder stipje pakt zijn of haar verantwoordelijkheid en voelt zich eigenaar van zijn of haar taak. Dit betekent ook een omslag voor leidinggevenden:

  • Van opleggen naar verbinden
  • Van instructie geven naar inspireren
  • Van controleren naar vertrouwen

Dit houdt ook in dat bij Hutten de traditionele functioneringsgesprekken zijn afgeschaft. En daarvoor in plaats gekomen zijn de VIP gesprekken. In dit gesprek praat je als medewerker met je leidinggevende over je werkplek, relaties, betekenis van het werk, je talentontwikkeling, je persoonlijk leiderschap en je vitaliteit.

Daarnaast zegt Hutten ook het delen belangrijk te vinden. Voordelen van delen zijn onder andere het sociale component doordat je elkaar helpt en ontmoet, een financieel componenten doordat je geld bespaart omdat je het niet hoeft uit te geven aan het zelfde gereedschap, boek, middelen etc. en een duurzaam component. Er hoeft minder van iets gemaakt te worden, dus onder andere beter voor het milieu.

Al met al zijn dit ingrediënten die volgens Hutten leiden tot geluk. En geluk binnen de organisatie vormt succes en met succes wordt geld verdiend.

Voor mij is dit inspiratie en geeft in ieder geval weer genoeg stof tot nadenken!

Veranderen; voor iedereen anders….

Een veranderingsproces kan op diverse manieren worden doorgevoerd; onder meer door machtsuitoefening, een leerproces of door de organisatieleden zelf de noodzaak voor verandering te laten ontdekken. Zo zijn er verschillende veranderstrategieën in de loop der jaren ontwikkeld. De Caluwé en Vermaak maken in hun boek “Leren veranderen” duidelijk welke vijf te onderscheiden betekenissen het woord ‘veranderen’ kunnen hebben. De vijf manieren van denken verschillen in de veronderstellingen die men heeft over waarom en hoe mensen veranderen. Zij onderscheiden vijf mensbeelden, gebaseerd op de uitspraak: “mensen/dingen veranderen als…”, dus vijf manieren van denken over veranderen, waarin het mensbeeld gekoppeld wordt aan de mate van geplandheid van de verandering en de rol van de veranderaar. De Caluwé en Vermaak typeren deze vijf denkwijzen met kleurennamen. Je kunt door de kleurentest te doen, er achter komen hoe jij aankijkt tegen veranderen. Mijn uitkomst is met name wit, groen en rood. Ik ga ervan uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door de wil, de wens en de ‘natuurlijke weg’ van de mens zelf centraal te stellen. Daarbij vind ik het wel belangrijk dat je er iets van leert en dat de juiste mensen geprikkeld worden om zich in te zetten voor het veranderingsproces.

Voor managers is het ook nuttig om het team de kleurentest te laten doen. Zo krijg je een indruk hoe een medewerker er in staat en hoe je hem of haar het beste kunt inspireren en motiveren om zo een verandertraject te laten slagen.

verandermanagement

Veranderen? Hoe pak je het aan?

Als je wilt gaan veranderen, is het aan te raden om eerst eens goed naar je organisatie te kijken, en dan met name naar de cultuur die binnen je organisatie is. Als je kijkt waar de cultuur uit bestaat, heb je het over symbolen, helden, rituelen en waarden. Helden zijn vaak de sleutelfiguren binnen de onderneming. Bijvoorbeeld de oprichter van het bedrijf.

Als je een verandertraject ingaat, is het van belang dat je de sleutelfiguren, dus de helden, mee neemt in je veranderingstraject en dat je bij hen draagvlak creëert.

Rituelen zijn de vaste afspraken, vaak de ongeschreven regels. Als buitenstaander kun je deze zeker niet zo maar veranderen.

En met waarden wordt bedoeld de visie, missie en de strategie. Ook de kerncompetenties, het DNA wat je als bedrijf uitstraalt, worden hiermee bedoeld.

Een verandertraject, of liever gezegd een ontwikkelingstraject, heeft veel meer kans van slagen en zal duurzamer zijn, als je dieper in de organisatie komt, dus meer richting de waarden van de organisatie.

Structuur daarentegen ondersteunt weer de cultuur. Denk bij structuur aan bijvoorbeeld een functiestructuur, dus het functiegebouw. Of een personele structuur. Deze gaat over de getallen, de personele bezetting. En er is sprake van organieke structuur. Hiermee wordt het organigram bedoeld. Bij een ontwikkeltraject is het van groot belang, dat de structuur aansluit op de gewenste cultuur. Meer weten over verandertrajecten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

cultuur

Verschil in leiderschap

Onlangs ben ik begonnen met de post bachelor opleiding Organisatiepsychologie bij de NCOI. Erg leuk, erg boeiend. Eerste module gaat over leiderschap, structuur en verandering. En dan vallen je ineens dingen op! Zo wil ik deze jullie echt niet onthouden, vind ‘m zelf erg herkenbaar (en grappig)!

difference between boss and leader