TMA® (Talent Motivatie Analyse)

tma

Helemaal enthousiast ben ik over de TMA® (Talent Motivatie Analyse) van eHRM Vision. Een mooi instrument wat als het ware een MRI maakt van je persoonlijkheid. Je drijfveren en bijbehorende competenties worden in kaart gebracht. Heel inzichtelijk wordt gemaakt waar jij als persoon je arbeidsvreugde uithaalt, waar je wel en minder behoefte aan hebt, welke omgeving het beste bij jou past, waar je je verder in kunt ontwikkelen.

We kennen allemaal wel de theorie van de ijsberg. We zien het topje van de ijsberg, dat staat voor het gedrag wat je van iemand ziet. Daaronder zit een heel groot stuk verborgen. Hierin zit je kennis, je vaardigheden, normen en waarden, motivatie en ambitie, drijfveren, persoonlijkheid en intelligentie. Zaken die voornamelijk al bepaald zijn nog voor we geboren worden en verder worden gevormd door o.a. opvoeding en gebeurtenissen die op ons pad komen.

Met de TMA® krijg je inzicht in dat grote stuk wat onder water zit. Maar alleen de TMA® rapportage is niet voldoende. Belangrijk is ook te weten wat de context is. Dus hoe is de huidige of toekomstige werkomgeving, wat wordt er van je verlangd, wat het is het functieprofiel, welke competenties worden gevraagd, hoe ziet je cv er uit. Zonder deze aanvullende gegevens geeft het rapport al heel veel informatie over jouw persoonlijkheid, echter de context is nodig om het rapport ook daadwerkelijk te kunnen toepassen, met andere woorden je hebt de context nodig om te weten hoe je effectief je talenten kunt ontwikkelen of om te zien of je op de juiste plaats zit.

In het rapport worden 22 drijfveren beschreven. Met een score van 1 tot en met 9 worden de behoeftes aangegeven. Een lage score houdt een lage behoefte in, en andersom en het geeft aan welke competenties hierbij horen. Deze drijfveren zijn dus weer iets anders dan je eigen motieven om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Het kan best zo zijn dat je om welke reden dan ook een bepaalde functie ambieert, maar dat jouw profiel heel andere drijfveren laat ziet. Natuurlijk kun je je ontwikkelen richting die gewenste functie, echter op de lange duur zal dit heel veel energie gaan kosten.

Als je werk verricht vanuit je natuurlijke aard, dus vanuit de drijfveren die jij hebt, je zit in een omgeving die hierbij past, zal je zien dat je in een bepaalde flow komt en zal gaan excelleren in deze functie. Je gedrag is dan in lijn met je drijfveren. Verhoudingsgewijs zal dit veel minder moeite en energie kosten, dan wanneer je alleen je motieven nastreeft.

Jouw drijfveren geven ook aan welke competenties wel of niet (makkelijk) ontwikkelbaar zijn. We zijn al jaren geleden afgestapt van het idee dat de ene competentie wel te ontwikkelen is en de andere weer niet. Inmiddels zijn we er wel achter dat het helemaal niet zo zwart wit is. Een competentie zoals Klantgerichtheid is het makkelijkst ontwikkelbaar wanneer jij bovengemiddeld scoort op de drijfveren Hulpvaardigheid, Sociabiliteit en Sociale Empathie. Je begrijpt dat als dit niet het geval is, het ontzettend lastig wordt de competentie klantgerichtheid te ontwikkelen.

Ik kan nog veel meer vertellen over de TMA®, maar wellicht ben je zelf zo nieuwsgierig geworden naar jouw eigen MRI, of wil je weten of je goed op je plek zit of dat er andere functies zijn met andere competenties, waar jij veel beter tot je recht komt. Dan hoor ik dat graag natuurlijk, want vanaf nu mag ik mij rekenen tot de groep van TMA® experts.