Wat doet PerSens?

Als interim HR manager ondersteun ik management en directie. Bijvoorbeeld wanneer de HR professional door omstandigheden een periode uit de running is, of omdat er tijdelijk meer HR capaciteit nodig is.

Beschik je zelf niet over een HR professional, dan kun je mij ook inschakelen bij onderstaande HR vraagstukken:

  • Organisatieadvies
  • Begeleiding bij en/of voorbereiding van fusies
  • Reorganisatie vraagstukken
  • Problematiek rondom functioneren en/of ontslag
  • Coaching en teamontwikkeling
  • Opstellen van personeelsbeleid
  • Opstellen en/of aanscherpen arbeidsvoorwaardenbeleid
  • Beoordelings- en beloningsbeleid
  • Geven van workshops c.q. trainingen

Veel organisaties hebben een strategie, visie en missie. Om de doelstellingen vanuit de strategie te kunnen behalen, is menskracht nodig. Voor mij zijn medewerkers dan ook het belangrijkste goed van een organisatie. Iedereen, van hoog tot laag, levert zijn of haar bijdrage aan het bestaansrecht van een organisatie. Met elkaar behalen we de doelstellingen die voortkomen uit de missie, visie en strategie. Kwaliteit en continuïteit zijn hierbij van groot belang. Vanuit HRM zijn er vier thema’s te benoemen die bijdragen aan het behalen van de strategie. Dit zijn leiderschap, resultaatbijdragen, ontwikkeling en binden en boeien. Vanuit PerSens ondersteun ik je hierbij. 

Heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact op via (06) 18539048 of stuur een email naar PerSens.