Petra Duimel, interim HR manager

Sinds juni 2010 werk ik als interim HR professional voor verschillende bedrijven in diverse branches, zowel profit, als non profit. Enerzijds vervang ik een HR professional bij afwezigheid of ik pak een project op.

Voor mij zijn medewerkers het belangrijkste goed van een organisatie. Iedereen, van hoog tot laag, levert zijn of haar bijdrage aan het bestaansrecht van een organisatie. Met elkaar behalen we de doelstellingen die voortkomen uit de missie, visie en strategie. Kwaliteit en continuïteit zijn hierbij van groot belang. Vanuit HRM zijn er vier thema’s te benoemen die bijdragen aan het behalen van de strategie. Dit zijn leiderschap, resultaatbijdragen, ontwikkeling en binden en boeien.

Als organisatie adviseur c.q. HR manager ondersteun ik bedrijven op deze thema’s op interim basis. Bijvoorbeeld wanneer de HR professional door omstandigheden een periode uit de running is, of omdat je tijdelijk meer HR capaciteit nodig hebt.

Maak snel verder kennis.  

Wil je meer weten over mij, klik dan hier voor mijn LinkedIn profiel!