Breng je medewerkers in kaart….

Vaak ga je maar door in de waan van de dag en daarbij wordt er soms te weinig stilgestaan hoe medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Of je nu een grote of kleine organisatie bent, het is altijd goed om jaarlijks even stil te staan bij de eventuele potentials die je binnen je organisatie hebt. Een mooi moment is dit vlak na de beoordelingsronde, omdat dan alles nog vers in het geheugen zit.

Een goede methode die je hiervoor kunt gebruiken, is de HR3P-methode. Dit is een hulpmiddel om de beschikbare menselijke kwaliteiten binnen een team of afdeling in beeld te brengen. HR3P staat voor ‘Human Resources ;

  • Performance (prestatie)
  • Potentieel (groeimogelijkheden)
  • Portfolio’.

Zoals de naam al aangeeft, richt deze methode zich op het analyseren van de gewenste combinaties van prestatie en groeimogelijkheden (potentieel).

De methode is een snelle inventarisatie hoe de huidige personeelsbezetting er kwantitatief en kwalitatief uitziet (in personen). Indien ook de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte bekend is, kan worden vastgesteld of de beschikbare human resources ook daadwerkelijk op die plaatsen (kunnen) worden ingezet waar ze binnen de organisatie toegevoegde waarde leveren. Omgekeerd kunnen de uitkomsten van de HR3P-methode ook de ambities en de daarvan afgeleide personeelsbehoefte van de organisatie beïnvloeden.

Doel

De methode is een gerichte oordeelsvorming over de feitelijke en huidige personele bezetting die op eenvoudige wijze en met een geringe inspanning kan worden doorgevoerd. De HR3P-methode levert daarmee een goed beeld van de kwalitatieve personeelsbezetting. Daarnaast kan met behulp van de methode worden bepaald welke maatregelen gebruikt kunnen worden om de beschikbare kwaliteiten optimaal te benutten.

Hoe verder

Als vervolgens alle medewerkers in kaart zijn gebruikt, komt stap twee. De organisatie heeft met deze methode voldoende aanknopingspunten om keuzes en planningen te maken gericht op toekomstige personeelsbehoefte. En met deze methode krijgt de organisatie ondersteuning bij de vertaling naar een personeelsactieplan. Een opleidingsplan kan hiervan een onderdeel uitmaken.

Geïnteresseerd en meer informatie hierover? Neem dan contact op.